Obec Jasenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Aktuality

Obecné zastupiteľstvo

 07.03.2019

      Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva ,ktoré sa uskutoční dňa 05.06..2019 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu.

       PROGRAM:

     1. Otvorenie zasadnutia

     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     3  Kontrola plnenia uzneseníí

     4. Správa hlqvného kontrolóra z konntroly za I. polrok 2019

     5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2019

     6. a./Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

         b./ Stanoisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018

    7. a./ Výročná správa za rok 2018

        b./ Správa auditóra

     8. Rozpočtové opatrenie č.2/2019

     9. INávrh VZN o miestných poplatkoch

    10  Dikusia a rôzne 

    11. Návrh na uznesenia

    12. Záver.

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: 7:30 – 15:30
Streda: 7:30 – 17:00
Štvrtok: 7:30 – 15:30
Piatok: 7:30 – 14:00

Fotogaléria

Kalendár