Obec Jasenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

História

    Prvú zmienku o obci Jasenov zapísal učený magister Mikuláš, vicekancelár kráľa Ladislava IV. do úradnej listiny pred 1. septembrom roku 1279. Teda už viac ako 730 rokov sa jej názov v rôznych obmenách objavuje v historických listinách svedčiacich o jej dávnej minulosti, pričom z uvedenej prvej zmienky vyplýva, že existovala už dávno pred týmto zápisom ako dedičná zem synov veľmoža Jakuba, magistrov Jakuba a Andreja.

Z HISTÓRIE OBCE

        Obec Jasenov v minulosti patrila do histroickej župy Užskej. Po druhej svetovej vojne bola začlenená do kraja Prešov, so sídlom okresu v Sobranciach. Po územnej reorganizácii v roku 1960 do okresu Michalovce vo Východoslovenskom kraji. Po územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v roku 1966 obec patrí do Košického kraja a okresným sídlom je znova mesto Sobrance.

        Dedina Jasenov je v rôznych obdobiach evidovaná pod následujúcimi názvami:

1279 JESENEV

1337 JEZENEW

1371 OBRES a.n. JEZEN au, KUZEPJEZENEU

1419 JEZNEW au.n. REMETHE

1808 JESENOW

1920 JASENOV

1927 JESENOV

1948 JASENOV

          JESZENÓ v čase maďarskej okupácie po maďarsky.

Vývoj počtu obyvaťeľov :

1869 - 425 obyvaťeľov

1880 - 338 obyvaťeľov

1890 - 385 obyvaťeľov

1900 - 424 obyvaťeľov

1910 - 436 obyvaťeľov

1921 - 373 obyvaťeľov

1930 - 375 obyvaťeľov

1940 - 330 obyvaťeľov

1961 - 396 obyvaťeľov

1970 - 393 obyvaťeľov

1980 - 360 obyvaťeľov

1991 - 316 obyvaťeľov

2001 - 331 obyvaťeľov

2011 - 317 obyvaťeľov

JASENOV

        Jasenov leží v severovýchodnej časti Výcgodoslovenskej nížiny v Podvihorlatskej pahorkatine na naplavených kužeľoch potoka Okna. Pahorkatina je mierne členená, smerom na juh sa zvažuje do nížiny. Malá západná časť chotára je porastená listnatým lesom zvaným Karna.

        Naša obec patrí do značne rozvetvenej "rodiny" obci, pomenovanie ktorých korení v názve listnatého stromu s bielym pružnym drevom jaseň, ako sú Jasenica, Jasenie, Jasenov pri Humennom, Jasenova, Jasenovec, Jasenové a Jasenovo. Kedysi sa tu zrejme vyskytoval vo veľkom množstve, čo poslúžilo aj pri heraldickej tvorbe nášho erbu.

        Od roku 1279, keď kráľ vrátil predtým neoprávnene zabraný majetok magistrom Jakovi a Andrejovi, bol Jasenov dlhodobo vo vlastníctve šľachticov z Michaloviec a Tibavy. Patrí k najstarším sídliskovým celkom vo svojom okolí. Koncom 13. a začiatkom 14. storočia sa v nej rozlišovali až 4 sídliskové časti - Nižný, Vyšný. Malý a Stredný Jasenov. V roku 1348 je zaznamenaný príchod niekoľkých rodín valachov, v 15. storočí už mala dedina opäť jednotný názov - Jasenov. Začiatkom 15. storočia sa stala strediskom Jasenovského panstva, ktorému patrili obce Baškovce, Blatné Remety, Blatné Revištia, Bunkovce, Vyšné Revištia, Fekišovce, Hlivištia, Hnojné, Jovsa, Komárovce, Kusín, Nižná Rybnica, Ostrov, Ruskovce, Úbrež, Veľké Revištia, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety a Závadka. Spolu pod jasenovské panstvo patrilo 20 dedín. v roku 1472 mala obec 12 port. V roku 1727 mlyn a 8 poddanských domácností. V roku 1828 mala 63 domov a 433 obyvateľov. Do roku 1848 vlastnili majetky Sztárayovci, po roku 1848 Syatmáryovci. V roku 1850 až 1880 bolo v obci silné vysťahovalectvo. Za prvej ČSR sa obyvaťeľstvo zaoberalo poľnohospodárstvom a drevorúbačstvom. V roku 1939 až 1944 bola obec obsadená Maďarskom.

SPRÁVCOVIA OBCE

        V histórii našej obce, tak ako v iných obciach bolo vedenie a správa obce v rukách ľudom volených, časom aj nariadených funkcionárov toho, ktorého štatoprávneho usporiadani.

        Z doposiaľ známych údajov ústnych a písomných možno uviesť mená následujúcich správcov a starostov obce.

1914 - 1921  Ján Blicha, starosta

1921 - 1926  Ján Dlužanský. starosta

1926 - 1931  Michal Demko, starosta

1931 - 1936  Ján Dlužanský, starosta

1936 - 1944  Michal Ihnát, birov

1944 - 1945  Ján Pečeňák, dočasná miestna správa

1945 - 1946  Jozef Baľak, dočasná miestna správa

1946 - 1947  Ján Šuchta, dočasná miestna správa

1947 - 1948  Michal Kužma, predseda MNV

1947 - 1948  Ján Šuchta, tajomník MNV

1948 - 1953  Andrej Mikula, predseda MNV

1948 - 1953  Ján Šperňak, tajomník MNV

1953 - 1957  Michal Dankovčik, predseda MNV

1953 - 1957  Juraj Šuchta, tajomník MNV

1957 - 1962  Ján Karackaj, predseda MNV

1957 - 1962  Andrej Mikula, tajomník MNV

1962 - 1974  Michal Blicha /Majk/, predseda MNV

1962 - 1974  Michal Čigáš, tajomník MNV

1974 - 1978  Bedřich Mikula, predseda MNV

1974 - 1978  Jozef Ihnát, tajomník MNV

1978 - 1984  Michal Blicha ml., predseda MNV

1978 - 1981  Ladislav Popovič, tajomník MNV

1981 - 1986  Ján Rusnak. predseda MNV

1981 - 1986  Jozef Ihnát, tajomník MNV

1986 - 1990  Ján Šimon, predseda MNV

1986 - 1990  Jozef Ihnát, tajomník MNV

1990 - 1996  Michal Miňo, starosta

1990 - 1994  Ladislav Kočan, zástupca starostu

1994 - 1996  Jozef Timočka, zástupca starostu

1996 - 1998  Emil Hrubanič, starosta

1996 - 1998  Ján Baľak, zástupca starostu

1998 - 2002  Emil Hrubanič, starosta

1998 - 2002  Peter Blicha, zástupca starostu

2003 -             Ing. MIchal Šabak, starosta obce

2003- 2014    Jozef Semko, zástupca starostu

2015-2018    Mgr.Radoslava Dedinová, zastupca Starostu

2019-            Radoslav Olexa, zastupca starostu      

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: 7:30 – 15:30
Streda: 7:30 – 17:00
Štvrtok: 7:30 – 15:30
Piatok: 7:30 – 14:00

Fotogaléria

Kalendár